khi nhím sinh

Chia sẽ kỹ thuật nuôi nhím sinh sản

Chia sẽ kỹ thuật nuôi nhím sinh sản

Cách phân biệt nhím đực với nhím cái: Khi nhím còn nhỏ, có thể cho nhím con nằm ngửa, dùng 2 ngón tay vạch lỗ sinh dục ra, nếu thấy gai giao cấu lộ rõ là nhím đực, không thấy gai giao cấu là nhím cái. Đối với nhím trưởng thành, thì nhím đực mỏ